Akcja katolicka

Akcja katolicka

 

 

Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jako stowarzyszenie posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziecezji, Akcja Katolicka działa pod zwierzchnictwem Biskupa diecezjalnego, który sprawuje opiekę nad jej działalnością. Opiekunem Akcji Katolickiej przy Parafii św. Antoniego z Padwy jest o. Joel Kokott- Proboszcz Parafii.

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech, a jej świętem Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Celem AK jest pogłębianie wiary chrześcijańskiej poprzez odpowiednią formację oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. 

Nasz Oddział liczy 11 członków. Chętnych zapraszamy na nasze spotkania. 

Ważne informacje

Msze święte
  • W dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.30
  • W święta zniesione: 6.30, 8.00, 10.00, 17.00, 18.30
  • W niedziele i święta: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.30, (20.00 w porze letniej)

Ważne linki