Nowi powołani do służby liturgicznej…

 

Ministrant zostaje powołany do służby Bogu, kocha Go i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki przy ołtarzu. Swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość, przez swoją sumienność i pilność staje się przykładem dla innych. W niedzielę 22-10-2017 do grona ministrantów zostali przyjęci: Mateusz Roszak, Tomasz Paluszkiewicz oraz Patryk Cieślak. Życzymy rozwijania w sobie Bożego życia, pracy nad swoim charakterem, czuwania nad czystością serca i duszy oraz wytrwałości w służbie Jezusowi.

                                                                                                                               

Ważne informacje

Msze święte
  • W dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.30
  • W święta zniesione: 6.30, 8.00, 10.00, 17.00, 18.30
  • W niedziele i święta: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.30, (20.00 w porze letniej)

Ważne linki