Bierzmowanie

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.”
(Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285)

 

 

Młodzież oprócz lekcji w gimnazjum przygotowuje się do bierzmowania także w parafii. W naszej parafii jest to okres 3 lat. Młodzież w ciągu roku szkolnego zbiera wpisy do indeksu z niedzielnych Mszy św., odbytych comiesięcznych Spowiedzi świętych, nabożeństw majowych, czerwcowych, gorzkich żalów i innych.  Gdy się zdarzy, że kandydat do bierzmowania jest na wyjeździe ma obowiązek postarać się o podpis księdza z parafii w miejscu aktualnego przebywania. Poza tym kandydat uczestniczy w pierwszopiątkowej Mszy św. młodzieżowej i w katechezie sakramentalnej w kościele (zapowiadane w ogłoszeniach duszpasterskich). Jeżeli nie mieszka na terenie parafii, w której się przygotowuje do sakramentu bierzmowania, sakramenty przyjmuje w parafii swojego zamieszkania.
Pod koniec roku szkolnego, aby zaliczyć dany rok formacji, młodzież rozlicza się ze swoich wpisów w indeksie i ma do zaliczenia egzamin ustny przed ojcem Proboszczem.

Ważne informacje

Msze święte
  • W dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.30
  • W święta zniesione: 6.30, 8.00, 10.00, 17.00, 18.30
  • W niedziele i święta: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.30, (20.00 w porze letniej)

Ważne linki