Chrzest

 „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".”
(Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213)

 

Informacje dla osób zgłaszających dziecko do Chrztu świętego:

 

  • Chrzest zgłaszamy w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania
  • do kancelarii należy przynieść akt urodzenia dziecka z USC
  • należy podać imiona, nazwiska, daty urodzenia, zawód, wyznanie rodziców, chrzestnych, którymi muszą być osoby wierzące i praktykujące powyżej 16 roku życia, które przyjęły sakrament bierzmowania i nie żyją w związkach niesakramentalnych
  • chrzestni spoza naszej parafii muszą uzyskać we własnej parafii zaświadczenie o zdatności do pełnienia zadania chrzestnych
  • rodzice oraz chrzestni przynajmniej raz w życiu zobowiązani są wziąć udział w nauce przed-chrzcielnej, która odbywa się w drugi i ostatni piątek miesiąca po wieczornej mszy (około godziny 19.05)
  • w dzień chrztu rodzice oraz chrzestni zgłaszają się w zakrystii 15 minut przed ceremonią przynosząc także kartki od spowiedzi.

 

Ważne informacje

Msze święte
  • W dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.30
  • W święta zniesione: 6.30, 8.00, 10.00, 17.00, 18.30
  • W niedziele i święta: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.30, (20.00 w porze letniej)

Ważne linki