Małżeństwo

 „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”
(Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1601)

 

Informacja dla narzeczonych:

Rezerwację terminu ślubu należy dokonać w Kancelarii Parafialnej w godzinach jej urzędowania. Przynajmniej trzy miesiące przed ślubem narzeczeni powinni razem przybyć do kancelarii celem spisania protokołu przedmałżeńskiego. Na to spotkanie należy zabrać:

  • dowód osobisty
  • świadectwo chrztu (nie starsze niż 3 miesięczne)
  • świadectwo bierzmowania
  • świadectwo katechizacji
  • świadectwo kursu poradni rodzinnej
  • świadectwo kursu przedmałżeńskiego
  • zaświadczenie dla małżeństw konkordatowych z USC lub akt małżeństwa cywilnego.

Świadkowie ślubu muszą mieć ukończone 18 lat. W dniu ślubu przynoszą dowody osobiste.

W dniu ślubu, 15 minut przed ceremonią, narzeczeni oraz świadkowie zgłaszają się w zakrystii przynosząc kartki od spowiedzi, a świadkowie dodatkowo dowody osobiste.

Katecheza Sakramentalna przygotowująca do małżeństwa i życia rodzinnego odbywa się w salkach katechetycznych dolnego kościoła. Terminy spotkań są podawane w ogłoszeniach parafialnych. Dalsze informacje w tej kwestii można uzyskać w Kancelarii Parafialnej w godzinach jej urzędowania.
 

Ważne informacje

Msze święte
  • W dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.30
  • W święta zniesione: 6.30, 8.00, 10.00, 17.00, 18.30
  • W niedziele i święta: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.30, (20.00 w porze letniej)

Ważne linki