Namaszczenie chorych

„Chrystus wzywa swoich uczniów, by szli za Nim, niosąc z kolei własny krzyż. Idąc za Nim, uzyskują oni nowe spojrzenie na chorobę i chorych. Jezus wprowadza ich w swoje ubogie i poświęcone służbie życie oraz daje im udział we własnym posłaniu współczucia i uzdrawiania: "Oni... wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali" (Mk 6, 12-13).”
(Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1506)

 

„Święte namaszczenie chorych zostało ustanowione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa jako prawdziwy i właściwy sakrament Nowego Testamentu, o którym wspomina św. Marek, lecz poleca go wiernym i ogłasza Jakub Apostoł i brat Pana.”
(Sobór Trydencki DS 1695)

 

Jest to sakrament udzielany tylko osobom żyjącym:

  • przed operacją, jeśli przyczyną operacji jest niebezpieczna choroba
  • osobom słabym i w podeszłym wieku
  • dzieciom, w stanie wymagającym pokrzepienia
  • choremu, który stracił przytomność (w wypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że wierzący poprosiłby o to gdyby był przytomny)

Sakrament ten można powtarzać.

Odwiedzamy chorych w parafii zasadniczo w pierwszą sobotę miesiąca poza wakacjami letnimi lub uroczystościami. Odwiedziny duszpasterskie chorych:

Piatek przed I sobotą miesiąca - o. Wincenty
ul. Wojska Polskiego 65, 65A, Traugutta

I sobota miesiąca - o. Bonifacy
ul. Wojska Polskiego ( cała ), Kazimierza Wielkiego, Piastowska, B. Śmiałego, Jagiełły, Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Ul. Batorego, Chrobrego, Leśna, Poniatowskiego, Mieszka I, Krzywoustego, Słowackiego, Prądzyńskiego, Sobieskiego, Podchorążych, Malinowskiego, Glinki, Leszczyce.

I sobota miesiąca - O. Joel
M.C. Skłodowskiej, Świerczewskiego, Piaskowa, Dożynkowa, Gajowa, Łanowa, Opłotki, Polna, Rolna, Siewna, Zagonowa, Zagrodowa, Żniwna, Franciszkańska, Os. Konstytucji bloki 34-42

I sobota miesiąca - O. Filip
ul. Bema bloki - 29,31,31A,33,35,37 i Bema 1-27 Os. Konstytucji 3-go Maja bloki 1-29, Os. Rzeczypospolitej, Wrocławska

Ważne informacje

Msze święte
  • W dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.30
  • W święta zniesione: 6.30, 8.00, 10.00, 17.00, 18.30
  • W niedziele i święta: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.30, (20.00 w porze letniej)

Ważne linki