Pogrzeby

Kiedy można zgłosić pogrzeb?

Zgłoszenie pogrzebu należy dokonać bezpośrednio w Parafii najlepiej w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej, ale także w każdym innym czasie o ile ktoś z kapłanów będzie na miejscu.

Kiedy może się odbyć pogrzeb?

Pogrzeby oprócz niedziel i uroczystości Pańskich mogą odbywać się w każdy z pozostałych dni tygodnia (od poniedziałku - soboty).

Co jest potrzebne?

Do załatwienia formalności związanych z pogrzebem jest potrzebny akt zgonu wydany z Urzędu Miasta (nie wystarczy dokument wypisywany w szpitalu).

Jeżeli się nie ma wykupionego miejsca na cmenatrzu, należy to uczynić w Parafii św. Marcina w Jarocinie.

 

Jak wygląda przebieg ceremonii pogrzebowych w naszej Parafii?

Ceremonie związane z pochówkiem składają się z dwóch części. Najpierw wierni gromadzą się w kościele parafialnym na Mszy świętej w intencji osoby zmarłej, o ile taka została zamówiona. Po jej zakończeniu wierni udają się na cmentarz, gdzie nastepuje ostatnie pożegnanie i złożenie doczesnych szczątek zmarłego.

Ważne informacje

Msze święte
  • W dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.30
  • W święta zniesione: 6.30, 8.00, 10.00, 17.00, 18.30
  • W niedziele i święta: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.30, (20.00 w porze letniej)

Ważne linki