Akcja katolicka

Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jako stowarzyszenie posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziecezji, Akcja Katolicka działa pod zwierzchnictwem Biskupa diecezjalnego, który sprawuje opiekę nad jej działalnością. Opiekunem Akcji Katolickiej przy Parafii św. Antoniego z Padwy jest o. Sofroniusz Rempuszewski - Proboszcz Parafii.

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech, a jej świętem Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Celem AK jest pogłębianie wiary chrześcijańskiej poprzez odpowiednią formację oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Nasz Oddział liczy 11 członków. Chętnych zapraszamy na nasze spotkania.