Bractwo charytatywne św. Antoniego

Kim jesteśmy?
Jesteśmy członkami grupy prowadzącej działalność dobroczynną w porozumieniu z przełożonym i we współudziale lokalnej wspólnoty zakonnej. Bractwo liczy obecnie 8 osób.
Co robimy?
Celem działalności Bractwa Charytatywnego jest pomoc ubogim i potrzebującym, zarówno pod względem duchowym jak i materialnym. Członkowie odwiedzają osoby ubogie w ich domach, orientując się w sytuacji i potrzebach oraz wspierając je i dając świadectwo wiary. Propagują literaturę, prasę, audycje radiowe i telewizyjne o charakterze religijnym. Biorą udział w akcjach charytatywnych prowadzonych przez Kościół lub przez Kościół aprobowanych m.in. sprowadzanie i rozdzielanie żywności unijnej, przygotowywanie świątecznych paczek żywnościowych, przekazywanie odzieży używanej oraz pośredniczenie w przekazywaniu używanego sprzętu gospodarstwa domowego i mebli. Osobom chorym znajdującym się w trudnej sytuacji udzielana jest doraźna pomoc w postaci wykupowania niezbędnych leków. W swojej działalności członkowie grupy dostosowują się do aktualnych potrzeb i sytuacji w parafii. Angażują się w życie parafii także na innych płaszczyznach jej funkcjonowania.
Czym się kierujemy?
Bractwo kieruje się duchowością franciszkańską i ubogaca także własny rozwój duchowy poprzez modlitwę i osobistą formację, szczególnie uczestnicząc we wtorkowych nabożeństwach i mszy św. ku czci św. Antoniego, który jest jego patronem.
Kiedy się spotykamy jako grupa?
Spotkania Bractwa Charytatywnego odbywają się raz w miesiącu.
Kiedy udzielamy pomocy?
W każdą środę między godz. 16.00 a 17.30 pełnione są dyżury w klasztornym pomieszczeniu z odzieżą używaną. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.