Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ)

Franciszkański Zakon Świeckich w Jarocinie istnieje przy parafii pw. św. Antoniego z Padwy. Wspólnota powstała na prośbę ludzi świeckich urzeczonych osobą św. Franciszka, chcąc go naśladować. Mogą do niej wstępować osoby stanu wolnego, małżonkowie, klerycy, kapłani diecezjalni, biskupi i papieże – każdy kto pragnie żyć ideałami św. Franciszka.

Obecnie wspólnota liczy 21 profesów wieczystych oraz 2 nowicjuszki. Najstarsza z osób już dawno przekroczyła 90. rok życia, ale - podobnie jak pozostali członkowie - cały czas bierze czynny udział w życiu wspólnoty FZŚ, we mszach św. i spotkaniach formacyjnych. Przełożoną jest siostra Wanda Regulska.

Jakie są wymagania poza formalnymi, przy wstępowaniu do wspólnoty Franciszkanów Świeckich?

Kandydat do FZŚ winien:

  • wyznawać wiarę katolicką i prowadzić życie sakramentalne
  • żyć w łączności z kościołem (słuchać i wypełniać zalecenia Kościoła i Jego Pasterzy)
  • cieszyć się dobrą opinią moralną
  • okazywać wyraźne oznaki powołania (zainteresowanie sprawami wiary, jasne motywy wstąpienia do FZŚ, gotowość podjęcia zadań apostolskich)
  • mieć ukończone 18 lat (w momencie profesji)

Jakie są okresy formacji we Franciszkańskim Zakonie Świeckich?

Pierwszym etapem wstąpienia do FZŚ jest obrzęd przyjęcia do Wspólnoty miejscowej. Rada Wspólnoty decyduje o dopuszczeniu do tego obrzędu po rozpatrzeniu pisemnej prośby kandydata skierowanej do przełożonego tej wspólnoty. Jest to formacja kandydatów, która obejmuje okres wprowadzenia (postulat) trwający około pół roku. Drugi okres, to formacja wstępna (nowicjat), który trwa pełne 12 miesięcy. Trzeci okres to profesja, która jest publicznym zobowiązaniem do życia Ewangelią i zachowywaniem Reguły FZŚ.

W naszej Parafii Franciszkański Zakon Świeckich ma swoje spotkania dwa razy w miesiącu:

  • w drugą sobotę

godz. 8.00 – Msza św. parafialna
godz. 8.30 – modlitwa brewiarzowa (Jutrznia)
godz. 8.45 – spotkanie w sali dolnego kościoła

  • w trzecią niedzielę

godz. 15.00 – Msza św. wspólnotowa (poprzedzona koronką do Miłosierdzia Bożego)
godz. 15.45 – modlitwa brewiarzowa (Nieszpory)
godz. 16.00 – spotkanie w sali dolnego kościoła

Wspólnota w każdy czwartek prowadzi modlitwę różańcową i uczestniczy w nabożeństwie św. Franciszka. Bezpośrednio po modlitwach uczystniczy we mszy św. czytając słowo Boże oraz wezwania modlitwy powszechnej.

Rada Wspólnoty wraz z Asystentem dba o życie duchowe poprzez organizowanie dni skupienia, adoracji Najświętszego Sakramentu, dni braterskich oraz rekolekcji franciszkańskich.

Tercjarze – czyli członkowie Wspólnoty otaczają swoją braterską modlitwą intencje Kościoła świętego, parafii, kapłanów oraz współbraci franciszkanów świeckich, tak żyjących,  jak i zmarłych.

Tych wszystkich, którzy pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka, żyjąc w stanie świeckim zapraszamy, aby przyłączyli się do naszej   wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Z historii jarocińskich tercjarzy:

Tercjarze w Jarocinie byli wcześniej niż zakon franciszkanów. Świadczy o tym Księga Ewidencji Trzeciego Zakonu (wcześniejsza nazwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich), która pochodzi z okresu Wielkiego Księstwa Poznańskiego, z czasów działalności Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej i walki o polskość - język i prawo do wyznawania religii katolickiej. Dokładne ustalenie, kiedy powstała jarocińska wspólnota nie jest możliwe. Przypuszcza się jednak, że miało to miejsce w 1910 roku. Można to wnioskować ze spisu, w którym pod numerem 9 znalazła się: ”Chrzanowska Helena urodzona 20.01.1859 r. w Kowalewie, zamieszkała w Jarocinie, przyjęta do zakonu 16. 12. 1910 r. w Jarocinie, złożyła profesję 29. 12. 1911r., otrzymała imię Magdalena”. Powyżej tego wpisu znajduje się osiem nazwisk. Były to jednak osoby, które zostały przyjęte do trzeciego zakonu w innych miejscowościach. Należy przypuszczać, że przyprowadzili się do naszej miejscowości już jako tercjarze i że to oni zawiązali wspólnotę. w 1934 roku tercjarze przeszli pod opiekę ojców franciszkanów. Nastąpił wtedy rozwój tercjarstwa w Jarocinie.

W czasie wojny członkowie wspólnoty działali w konspiracji. Przechowywali w swych domach sprzęty liturgiczne oraz zakopali dzwony z drewnianej kaplicy. Już od sierpnia 1945 r. do III Zakonu dołączali nowi członkowie. do 1949 roku wstąpiło aż pięćdziesiąt siedem osób. Prawie wszyscy złożyli profesję (uroczyste przyrzeczenie). do wspólnoty należeli także księża diecezjalni, m.in. śp. ks. prałat Edward Degórski - wieloletni proboszcz parafii św. Marcina w Jarocinie (profesja 16.12.1948 r.). Życie jarocińskiej wspólnoty franciszkanów świeckich przeżywało kolejny rozkwit w latach 1996 - 1999 za przełożeństwa siostry Kazimiery Kaczmarek. We wspólnocie rozpoczęło się także powołanie ojca Leonarda Bieleckiego.