INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA PRZY POMOCY ODZIEŻY LUB JEJ CZĘŚCI, MASKI ALBO MASECZKI W OBIEKTACH KULTU RELIGIJNEGO

Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - dotyczące kwestii obowiązku zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązku nie stosuje się w przypadku duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.

Natomiast obowiązek ten stosuje się do wszystkich innych przebywających w obiekcie kultu religijnego, także służby liturgicznej i uczestniczących w nabożeństwach. Dotyczy to także cmentarzy.

Zasady te obowiązują od 16 kwietnia br. do odwołania.


źródło:

Diecezja Kaliska