Kalendarium - parafia

Najważniejsze wydarzenia z historii parafii pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie

21 kwietnia 1934 - Kuria Prymasowska wydała pozwolenie na budowę tymczasowej kaplicy drewnianej. Poświęcenie odbyło się 13 maja.

wrzesień 1939 - wybuch wojny spowodował przerwanie budowy klasztoru i kościoła, rozpoczętej pięć lat wcześniej. Część kościelnych szat i wyposażenia zakonu ukryto, a dzwony zakopano w ziemi.

grudzień 1945 - ojciec Idzi Tic zwrócił się z prośbą o zgodę na otwarcie i poświęcenie kaplicy przygotowanej na korytarzu trzeciego piętra. Prośbę uzasadniał brakiem miejsca w kaplicy drewnianej i trudnościami ogrzania jej w okresie zimowym. Pierwszą mszą św. w nowej kaplicy była pasterka.

3 lutego 1957 - Do Jarocina przyjechał Prymas Polski ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Gwardian ojciec Wojciech Kaczmarczyk wykorzystał to spotkanie jako okazję do poruszenia kwestii budowy kościoła, również w związku z planowanym podziałem Jarocina na trzy parafie.

15 października 1959 - pożar drewnianej kaplicy. Przyczyny pożaru nie zostały nigdy wyjaśnione.

18 października 1959 - gwardian ojciec Franciszek Potocki poświęcił nową kaplicę. Aż do wybudowania nowego kościoła msze św. i nabożeństwa odbywały się na klasztornym korytarzu. W następnym roku franciszkanie otrzymali pozwolenie na odprawianie mszy św. polowych w okresie letnim.

3 stycznia 1961 - Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński erygował ośrodek duszpasterski przy klasztorze. Mianował ojca gwardiana Franciszka Potockiego administratorem przy kaplicy św. Antoniego w Jarocinie. Nowy ośrodek obejmował ulice: Batorego, Chrobrego, Glinki (od nr 15), Łanowa, Polna, Leszczyce, Leśna, gen. Bema, Malinowskiego, Opłotki (od nr 13), Traugutta, Plac Dębina, Prądzyńskiego, Podchorążych, Słowackiego (od nr 34 i 35).

14 lipca 1965 - przełożonym klasztoru i ośrodka duszpasterskiego został ojciec Serafin Niedbała.

1969 - w związku z brakiem kapłanów w archidiecezji gnieźnieńskiej o. Klaudiusz Grześczak został wikariuszem w parafii Chrystusa Króla. Od lipca 1970 roku wikariuszem był przygotowujący się do wyjazdu na misje do Afryki ojciec Eleuteriusz Klimczak.

29 kwietnia 1974 - Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przekazuje informację o możliwości starania się o lokalizację oraz uzgodnienie projektu budowy kościoła i klasztoru. Prośby składane były od 1958 roku.

25 czerwca 1974 - gwardianem jarocińskiego klasztoru i osobą odpowiedzialną za budowę zostaje mianowany ojciec Sylwin Wojdanowicz.

29 kwietnia 1974 - Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przekazuje informację o możliwości starania się o lokalizację oraz uzgodnienie projektu budowy kościoła i klasztoru. Prośby składane były od 1958 roku.

25 czerwca 1974 - gwardianem jarocińskiego klasztoru i osobą odpowiedzialną za budowę zostaje mianowany ojciec Sylwin Wojdanowicz.

13 września 1976 - naczelnik miasta i gminy Jarocin wydaje zgodę na budowę kościoła i klasztoru na terenie należącym do franciszkanów. Projekt wykonał mgr inż. Tadeusz Kowalczyk z Puszczykowa.

listopad 1976 - początek budowy kościoła i klasztoru. Pracami kierują mistrzowie murarscy Kazimierz Rzepczyk z Jarocina i Jan Jóźwiak z Ludwinowa.

18 czerwiec 1977 - Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński poświęcił kamień węgielny pod nowy kościół. W uroczystej mszy św. polowej uczestniczyło 60 ojców z prowincji Wniebowzięcia NMP.

29 marca 1978 - powstanie parafii św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie.

6 - 7 maja 1979 - w parafii trwało nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W kościele zostaje odprawiona pierwsza msza św.

8 maja 1978 - kaplica drewniana została rozebrana.

4 października 1979 - konsekracja górnego kościoła oraz poświęcenie klasztoru w czasie uroczystości ku czci św. Franciszka z Asyżu. Na kilka dni przed konsekracją w centralnym punkcie kościoła ustawiono figurę św. Antoniego z Padwy autorstwa prof. Wacława Lalewicza z Poznania. Ołtarz konsekrował kardynał Wyszyński, a ściany kościoła w dwunastu miejscach namaścił prowincjał ojciec Damian Szojda.

3 kwietnia 1980 - po zamontowaniu okien i położeniu posadzki w Wielki Czwartek przeniesiono wyposażenie tymczasowej kaplicy ze starego budynku klasztoru do kościoła.

6 maja 1980 - poświęcenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej przez misjonarza ojca Fidelisa Obracaja ze Wschowy. Wizerunek wykonał Antoni Suchanecki z Rawicza. Uroczystość odbyła się w pierwszą rocznicę nawiedzenia parafii przez obraz Maryi.

14 czerwca 1981 - poświęcenie w dniu odpustu ku czci św. Antoniego dolnego kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego przez wikariusza prowincji ojca Joachima Mazurka (pochodzącego z Siedlemina).

15 czerwca 1980 - poświęcenie przez księdza biskupa Jana Michalskiego z Gniezna trzech dzwonów dla kościoła franciszkańskiego. Wykonała je odlewnia Saturnina Skubiszyńskiego z Poznania. Największy dzwon św. Antoniego waży 1.200 kg. Kolejne poświęcone są św. Franciszkowi (750 kg) i Matce Bożej (512 kg).

12 stycznia 1981 - do kościoła przywieziono nowe organy elektronowe z Niemiec. Instrument ufundował zarząd prowincji Wniebowzięcia NMP.

marzec 1982 - franciszkanie na prośbę Prymasa Polski biskupa Józefa Glempa objęli opieką duszpasterską parafię w Witaszycach. Z powodu konfliktu między parafianami a proboszczem i kurią archidiecezjalną ze wspólnoty klasztoru wydelegowano do pełnienia obowiązków proboszcza pochodzącego z tego terenu ojca Klaudiusza Grześczaka.

31 lipca 1983 - w odpust Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkula) poświęcona została przez ojca Kanizego Koźlika chrzcielnica, którą zaprojektował prof. Wacław Lalewicz.

25 maja 1984 - parafia w Witaszycach została ponownie usamodzielniona. Proboszczem został o. Apoloniusz Kida.

24 czerwca 1984 - uroczystość z okazji 50-lecia pobytu Braci Mniejszych Franciszkanów w Jarocinie. Mszę św. celebrował Prymas Polski kardynał Józef Glemp.

6 maja 1989 - w 10. rocznicę nawiedzenia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej na placu przy kościele i klasztorze postawiono pomnik św. Franciszka z Asyżu. Inicjatorem był ojciec Kanizy Koźlik. Figura o wysokości 3,8 m i wadze 1.410 kg została wykonana według projektu prof. Wacława Lalewicza. Poświęcenie odbyło się 25 maja.

1 września 1990 - katecheza powróciła do szkół. Cztery salki katechetyczne znajdujące się przy dolnym kościele zostały wypożyczone Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie. Dzierżawa trwała aż do 1999 roku.

19 marca 1991 - powstała nowa prowincja p.w. św. Franciszka z Asyżu z siedzibą prowincjała w Poznaniu (w klasztorze przy Placu Bernardyńskim). We Wronkach utworzono Wyższe Seminarium Duchowne.

25 lutego 1992 - uroczyste wprowadzenie pierwszego kapelana jarocińskiej jednostki wojskowej. Został nim filipin z Gostynia ksiądz Krzysztof Górski. Do tej pory w przysięgach uczestniczył proboszcz franciszkańskiej parafii - ojciec Serafin Niedbała.

25 marca 1992 - reorganizacja diecezji w Polsce. Powstała nowa diecezja kaliska, do której należy także Jarocin. Biskupem został ksiądz Stanisław Napierała, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej.

sierpień 1992 - wikariusz parafii ojciec Joel Kokott wyjechał na misje do Boliwii, a ojciec Pius Turbański został kapelanem sióstr klarysek w Kaliszu.

16 września 1992 - parafia w Witaszycach została na powrót przekazana przez franciszkanów diecezji.

2 listopada 1995 - uroczystość nawiedzenia franciszkańskiej parafii przez relikwie patrona św. Antoniego z Padwy w 800. rocznicę jego urodzin. Mszę św. sprawował ksiądz biskup Stanisław Napierała.

12 grudnia 1995 - śmierć ojca Serafina Niedbały, wieloletniego gwardiana i proboszcza parafii. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły bardzo liczne rzesze wiernych, kapłani i zakonnicy. Urząd proboszcza przejął gwardian ojciec Korneliusz Mroziński.

9 maja 1996 - święcenia kapłańskie pochodzącego z Jarocina o. Eliota Dariusza Mareckiego.

czerwiec 1997 - proboszczem mianowano o. Lechosława Marka Janusa, dotychczasowego wikariusza parafii w Olsztynie. Przy parafii powstały m.in. Klub Sportowy i szkółka „Antonianum” udzielająca bezpłatnych korepetycji.

lipiec 1997 - parafia św. Antoniego Padewskiego włączyła się w akcję pomocy materialnej dla ofiar powodzi. W klasztorze zorganizowano letni wypoczynek dla 40 dzieci z Opolszczyzny.

31 sierpnia 1997 - diecezjalne uroczystości dożynkowe, w których uczestniczyły delegacje z 33 dekanatów.

1 października 1997 - powstała nowa, czwarta parafia w Jarocinie - p.w. Matki Bożej Fatimskiej. Do nowego ośrodka duszpasterskiego włączono część parafii św. Antoniego Padewskiego, która po reorganizacji liczyła 7.800 wiernych (w 1961 - 3.176, w 1978 - 5.070).

24 grudnia 1997 - po raz pierwszy w parafii odprawiono dwie pasterki. Kościół kilka tygodni wcześniej wzbogacił się o nowe nagłośnienie i żyrandol.

28 maja 1998 - ojciec Pius Turbański obchodził w Jarocinie jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich. Dwa miesiące później, w sierpniu odszedł do Osiecznej, gdzie pełnił posługę ojca duchownego nowicjatu.

wrzesień 1999 -. Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na budowę nowych organów. Instrument wykonała firma Bronisława Cepki z Popowa k. Wronek. Koszt budowy szacowany był na ok. 600 tys. zł.

23 października 1999 - dochód z zabawy tanecznej zorganizowanej z okazji jubileuszu 20-lecia konsekracji kościoła został przekazany na dofinansowanie budowy organów.

11 maja 2000 - święcenia kapłańskie ojca Jana Marka Dostatniego. Prymicja 13 maja.

2 sierpnia 2000 - poświęcenie nowego budynku księgarni przez ojca prowincjała Adama Sikorę. Budowa rozpoczęła się w listopadzie 1999 roku.

7 października 2000 - zakończenie kongresu eucharystycznego w kościele franciszkańskim z udziałem biskupa kaliskiego Stanisława Napierały.

1 listopada 2000 - ojciec Marek Janus został mianowany przez księdza biskupa Leszka Sławoja Głodzia kapelanem w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Biskup powierzył proboszczowi parafii św. Antoniego z Padwy również obowiązki duszpasterskie wobec wiernych parafii wojskowej św. Zygmunta w Jarocinie.

1 lipca 2001 - spotkanie autorskie ojca Grzegorza Błocha w związku z wydaniem książki „Historii filozofii franciszkańskiej”. Była to 88 praca naukowa franciszkanina. Od listopada zakonnik prowadzi „Katechezę dla dorosłych” i „Wieczorne spotkania z filozofią”.

25 maja 2000 - święcenia kapłańskie ojca Sebastiana Pieczeniaka ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi (sercanie „biali”). Prymicja w kościele parafialnym odbyła się 26 maja.

15 września 2002 - kolejna akcja pobierania krwi przeprowadzona w dolnym kościele ojców franciszkanów. Listę krwiodawców ojciec Marek Janus przekazał w specjalnym albumie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas audiencji w październiku.

8 grudnia 2002 - poświęcenie groty z figurą Matki Bożej z Lourdes i św. Bernadety w ogrodzie przyklasztornym. Grota była wotum wdzięczności za ogłoszenie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Roku Różańca Świętego.

20 maja 2003 - koncert „Jarocin szuka talentów” z udziałem Szymona Wydry i „Siewców Lednicy”. W parafii gościł dominikanin - ojciec Jan Góra, inicjator spotkań na Lednicy. Na placu przykościelnym koncertu wysłuchało około 3 tysiące widzów.

5 października 2003 - poświęcenie nowych 38-głosowych organów przez wikariusza prowincji o. Ernesta Siekierkę. Była to druga, po budowie kościoła i klasztoru, tak poważna inwestycja w historii parafii. Organy są instrumentem koncertowym. Wyposażono je w 2.500 piszczałek, z których największa ma 5,5 metra a najmniejsza - 7 milimetrów.

3 kwietnia 2004 - „Pasją według św. Mateusza” rozpoczął się w kościele franciszkanów I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

30 kwietnia 2005 - biskup polowy Tadeusz Płoski udzielił sakramentu bierzmowania 143 gimnazjalistom z parafii św. Antoniego i wojskowej - św. Zygmunta.

19 maja 2005 - święcenia kapłańskie ojca Bonawentury Tomasza Mikołajczaka. Prymicja 22 maja.

29 stycznia 2006 - pierwsza msza św. w intencji dziennikarzy z okazji święta patrona - św. Franciszka Salezego. Po Eucharystii w kościele franciszkańskim z pracownikami mediów spotkał się prowincjał ojciec Adrian Buchcik.

20 maja 2006 - święcenia kapłańskie ojca Leonarda Piotra Bieleckiego. Prymicja odbyła się 21 maja.

26 maja 2006 - grupa z parafii św. Antoniego Padewskiego i wojskowej św. Zygmunta uczestniczyła we mszy św. odprawionej w Warszawie przez papieża Benedykta XVI.

12 czerwca 2006 - poświęcenie witraża w prezbiterium, przedstawiającego rozesłanie braci przez św. Franciszka.

4 października 2006 - poświęcenie nowego sztandaru dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w 780. rocznicę śmierci założyciela wspólnoty - św. Franciszka.

10 czerwca 2007 - odpust parafialny ku czci św. Antoniego. Ojciec dr Hipolit Lipiński poświęcił witraż z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II.

8 grudnia 2007 - poświęcenie figury Matki Bożej z La Salette w dolnym kościele.

marzec 2008 - poświęcenie figury Matki Bożej z Fatimy w górnym kościele oraz krucyfiksu wraz z figurami Maryi i św. Jana nad głównym wejściem.

4 października 2008 - poświęcenie witraży św. Jana z Dukli i św. Szymona z Lipnicy w dolnym kościele. W kościele przeprowadzono stopniową wymianę okien i drzwi.

23 listopada 2008 - ojciec proboszcz Marek Janus został odznaczony przez zarząd główny PCK odznaką honorową IV stopnia za zasługi dla krwiodawstwa.

10 maja 2009 - jubileusz 50. rocznicy święceń kapłańskich ojca Klaudiusza Grześczaka.

17 maja 2010 - śmierć ojca Klaudiusza Grześczaka. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 21 maja. Został pochowany w kwaterze franciszkanów na cmentarzu komunalnym.

10 lipca 2011 - poświęcenie nowego witraża z okazji 50. rocznicy powołania ośrodka duszpasterskiego z wizerunkiem papieża św. Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, ojca Serafina Niedbały oraz patrona świątyni - św. Antoniego z Padwy.

29-30 sierpnia 2011 roku - nawiedzenie parafii przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

1 lipca 2012 - ojciec Joel Kokott mianowany nowym proboszczem. Ojciec Marek Janus po 15 latach posługi duszpasterskiej w Jarocinie przenosi się na Hel.

2 kwietnia 2014 - nawiedzenie parafii przez figurę św. Michała z Gargano.

24-27 kwietnia 2014 - do parafii zostaje przywieziona kopia Całunu Turyńskiego. W ramach przygotowań do kanonizacji św. Jana Pawła II odbywają się rekolekcje poświęcone całunowi, które prowadził ksiądz Zbigniew Dudek - zakonnik należący do Towarzystwa Świętego Pawła.

14 maja 2015 - święcenia kapłańskie pochodzącego z parafii św. Antoniego franciszkanina - ojca Justyna Krzysztofa Berusa.

14 grudnia 2015 - wizytacja przed kapitułą, poświęcenie przez wizytatora ojca Dymitra Żeglina biblioteki parafialnej „Francesco”, która mieści się w jednej z salek dolnego kościoła, placówka rozpoczyna działalność z początkiem 2016 roku.

13 maja 2016 - nowym ministrem prowincjalnym Prowincji Świętego Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów z siedzibą w Poznaniu zostaje wybrany ojciec Bernard Jarosław Marciniak, który przez rok po święceniach (2003-2004) był wikariuszem w Jarocinie.

11 listopada 2016 - Parafialna Szkoła „Antonianum”, która od 1997 roku organizuje bezpłatne korepetycje dla uczniów otrzymała Nagrodę Burmistrza im. Stanisława Taczaka w uznaniu zasług dla Ziemi Jarocińskiej.

16-17 czerwca 2017 - w Jarocinie z inicjatywy wikariusza - ojca Kordiana Szwarca odbywa się Festiwal Siedem Aniołów.

1 lipca 2017 - proboszczem parafii zostaje ojciec Dacjusz Pyszka.

10 czerwca 2018 - obchody 50. rocznicy święceń kapłańskich księdza Zbigniewa Domagalskiego, który od wielu lat pełni posługę w konfesjonale.

1 lipca 2018 - ojciec Sofroniusz Rempuszewski, który w latach 2010-2012 był wikariuszem franciszkańskiej parafii, wraca do niej jako duszpasterz. Jest szóstym proboszczem w historii parafii.

1 lipca 2019 - proboszcz - ojciec Sofroniusz Rempuszewski zostaje mianowany gwardianem. Jest najmłodszym proboszczem poznańskiej prowincji, któremu powierzono funkcję gwardiana i proboszcza.

1 września 2019 - decyzją prowincjała biblioteka „Francesco” staje się kolejną po Wronkach i Toruniu filią Biblioteki Głównej Prowincji Świętego Franciszka z Asyżu w Poznaniu.

4 października 2019 - 40. rocznica konsekracji kościoła św. Antoniego Padewskiego, darem z okazji rocznicy jest powstająca jako projekt zarządu prowincji infirmeria „Franciszkańska Przystań” - miejsce dla starszych i schorowanych zakonników. Sumie odpustowej przewodniczy pochodzący z franciszkańskiej parafii - ojciec Eliot Marecki.