Legion Małych Rycerzy Serca Jezusa Miłosiernego

Kim jestesmy?
Jesteśmy grupą Miłosierdzia Bożego jedną z wielu w Polsce (około 2 tysiące modlących się) i poza granicami Kraju (Szwecja, Niemcy, Austria, Słowenia , Kanada).
Kiedy się spotykamy?
Duchownymi opiekunami są księża Jezuici z Kalisza, z którymi spotykamy się raz w roku w pierwszych (trzech) dniach sierpnia na tak zwanym Triduum Ku Czci Boga Ojca. Z całą grupą modlących spotykamy się raz w roku (kwiecień lub październik) na Jasnej Górze lub w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
Na czym polega nasz działalność?
Powołani jesteśmy do modlitwy o nawrócenie w rodzinach Parafii i Ojczyźnie. Modlimy się w każdy piątek o godzinie 17 tej (a w pierwszy piątek o godz. 15 tej) uczestnicząc w Drodze Krzyżowej, odmawiając koronkę, Litanie do Miłosierdzia Bożego, a także modlitwy do Ducha Świętego oraz Różaniec. Również w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 8.00 modlimy się w intencji Ojczyzny. Zapraszamy wszystkich chętnych którym losy Ojczyzny i nawrócenie grzeszników nie jest obojętne do zasilenia naszych szeregów. Czekamy zwłaszcza na młodych. Zachęcamy także do lektury naszego czasopisma „Głos Małego Rycerza”.