Ministranci i lektorzy

Ministranci i lektorzy czyli Liturgiczna służba ołtarza w skrócie LSO.

W naszej Parafii dzieli się na trzy grupy: kandydatów, ministrantów i lektorów.

Jak wygląda przebieg formacji ministranta?
Początek drogi, którą odbywa członek LSO rozpoczyna się od kandydatury. Chłopiec, który pragnie zostać ministrantem zgłasza swoją chęć opiekunowi ministrantów. W momencie zgłoszenia zostaje przyjęty na czas próby, który trwa około 4-7 miesięcy. Poznaje obowiązki ministranta tak w aspekcie praktycznym, jak i teoretycznym. Ma obowiązek przychodzić na zbiórki i uczestniczyć w jednej Mszy w ciągu tygodnia oraz także w niedzielę. Po upłynięciu czasu próby kandydat staje się ministrantem. Ministrant to osoba, która powinna dawać przykład swoim rówieśnikom. Otrzymuje podczas swojej służby solidną formację. Pogłębia swoją wiarę, uczy się praktyki modlitwy. Ministrant, który osiągnie odpowiedni wiek i pragnie czegoś więcej może zostać lektorem. Lektor ubrany w albę koloru białego ustanawiany jest w naszej parafii do wykonywania czytań podczas Mszy św. Ma przyświecać przykładem swoim młodszym kolegom i wspierać ich w chwilach, kiedy ich doświadczenie jest niewystarczające.
Być ministrantem, co to daje?
Ważnym aspektem przynależności do LSO w naszej parafii jest - budowanie wspólnoty. Poza cotygodniowymi spotkaniami ministranci i lektorzy mają w ciągu roku okazję wyjeżdżać na różne wycieczki. Wyjazdy są organizowane podczas ferii zimowych i wakacji. Często nadarza się okazja rozegrania meczu piłki nożnej z ministrantami z innych klasztorów naszej Prowincji zakonnej oraz pobliskich miejscowości. Życie ministranta jest urozmaicone, jeżeli ten chce w nim uczestniczyć. Uczy się odpowiedzialności i punktualności. Motywacją często bywa miłośc do Pana Boga oraz chęć rywalizacji. Raz w miesiącu ministrant ma możliwość towarzyszyć kapłanowi podczas obchodu chorych. Ministranci starają się służyć coraz piękniej przy ołtarzu i awansować w hierarchii tej wspólnoty. Obecna liczba ministrantów i lektorów nie przekracza liczby 80-ciu. Wciąż zgłaszają się nowi.
Kiedy się spotykamy?
Chętnych zapraszamy na nasze spotkania i uczestniczenie w życiu Parafii w II, III, IV tygodnie miesiąca:
  • w soboty o godz. 9.00 - spotkanie dla kandydatów na ministranta.
  • w piątek o godz. 17.00 lub sobotę o godz. 11.00 - spotkanie dla ministrantów.
  • w poniedziałek o godz. 17.00 lub sobotę o godz. 17.00 – kandydatów na lektorów oraz obecnych lektorów.
  • trening piłki nożnej w sali ZSP 1 w Jarocinie lub orliku w II, III i IV sobotę miesiąca o godz. 12.00.
  • w środy 19.10-20.15 w salkach dolnego kościoła gra w szachy.
Kto jest opiekunem LSO?
Obecnie o. Bartłomiej Skibiński OFM

Grudzień 2018