Pogrzeby

Kiedy można zgłosić pogrzeb?
Zgłoszenie pogrzebu należy dokonać bezpośrednio w Parafii najlepiej w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej, ale także w każdym innym czasie o ile ktoś z kapłanów będzie na miejscu.
Kiedy może się odbyć pogrzeb?
Pogrzeby oprócz niedziel i uroczystości Pańskich mogą odbywać się w każdy z pozostałych dni tygodnia (od poniedziałku - soboty).
Co jest potrzebne?
Do załatwienia formalności związanych z pogrzebem jest potrzebny akt zgonu wydany z Urzędu Miasta (nie wystarczy dokument wypisywany w szpitalu).
Jeżeli się nie ma wykupionego miejsca na cmenatrzu, należy to uczynić w Parafii św. Marcina w Jarocinie.
Jak wygląda przebieg ceremonii pogrzebowych w naszej Parafii?
Ceremonie związane z pochówkiem składają się z dwóch części. Najpierw wierni gromadzą się w kościele parafialnym na Mszy świętej w intencji osoby zmarłej, o ile taka została zamówiona. Po jej zakończeniu wierni udają się na cmentarz, gdzie nastepuje ostatnie pożegnanie i złożenie doczesnych szczątek zmarłego.