Wspólnota Żywego Różańca

„Różaniec jest jak łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu.” (Prymas Tysiąclecia ks. Kard. Stefan Wyszyński)

Historia Wspólnoty Żywego Różańca

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826.

Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą, jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich”- napisała wtedy.

Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę.

Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty.

Papież Leon XIII- papież różańca mówił, że różaniec jest najdoskonalsza formą modlitwy, dlatego powinien do odmawiać każdy chrześcijanin, bez względu na wiek, stan i status społeczny.

A Sługa Boży ks. Kard. August Hlond dodał: "Aby zaś Waszym ogniskom domowym i dziełu wychowania nie brakło błogosławieństwa z Góry, klękajcie wspólnie z dziećmi do rodzinnego pacierza i przez cały rok polecajcie się opiece Niepokalanej Królowej Polski, odmawiajcie Różaniec Święty".

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu Ojciec  Święty Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (od X 2002r do X 2003r.). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, Tajemnice Światła, uwzględniając lata publicznej działalności Pana Jezusa.

Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli róże składają się z 20 osób.

Nasza Wspólnota

Opiekunem wspólnoty Żywego Różańca przy kościele klasztornym św. Antoniego jest ojciec proboszcz Sofroniusz Rempuszewski.

Wspólnota składa się z 10 róż.:

 • I Róża p.w. Matki Bożej Fatimskiej
 • II p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • III św. Marty
 • IV św. Elżbiety
 • V św. Klary
 • VI św. Anny
 • VII św. Józefa
 • VIII św. Jana Pawła II
 • IX św. Faustyny
 • X Matki Bożej Bolesnej
Kto może należeć do naszej wspólnoty?
Do Żywego Różańca może (zgodnie ze Statutem zatwierdzonym podczas 358. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski w dn.21-23.czerwca 2012r.) należeć każdy chrześcijanin. Wstępujący do Wspólnoty zostaje wpisany do Parafialnej Księgi Żywego Różańca, otrzymuje legitymację podpisaną przez opiekuna, tajemnicę do odmawiania oraz wykaz 20 osób należących do danej Róży. Na czele Róży stoi zelator, Stowarzyszenie nazywa się „żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają. Członkowie Żywego Różańca posługują się Ceremoniałem Ż. R. zatwierdzonym przez władzę kościelną.
Kiedy się modlimy?
Matki różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej w każdy poniedziałek i środę przed Mszą Św. o godz. 18.00. w okresie letnim modlimy się przy grocie. Abonujemy czasopismo „Różaniec” wydawane przez siostry Loretanki. Miesięcznik pięknie ilustrowany i bogaty w treść jest nam pomocny również podczas comiesięcznych adoracji „JERYCHO”. a w pierwsze soboty miesiąca odmawiamy z wiernymi różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata. Tradycją stały się spotkania opłatkowe przy kawie organizowane przez o. Gwardiana Lesława dla wszystkich grup modlitewnych i charytatywnych istniejących przy parafii. Uczestniczymy we Mszach świętych pogrzebowych za zmarłych członków z danej Róży a przed Mszą św. odmawiamy różaniec. Staramy się aby wówczas był obecny również sztandar wspólnoty.
Oprócz modlitwy, co jeszcze?
W minionych latach podróżowaliśmy do sanktuariów Maryjnych , m.in. Kalwarii Zebrzydowskiej, Sanktuarium MB Fatimskiej, Stoczka Klasztoru, Gietrzwałdu. Dnia 1. czerwca 2013 r. wzięliśmy udział w Pierwszej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca na Jasną Górę pod hasłem: „Różaniec Maryjną Szkołą Wiary”. Ponad piętnastotysięczna rzesza czcicieli Matki Bożej z ponad 300 kapłanami trwała na gorącej modlitwie, mimo ulewnego deszczu. Po mszy św. odprawionej przez ks. abp. Wacława Depo powtarzaliśmy akt oddania Stowarzyszenia Żywego Różańca Jasnogórskiej Matce Kościoła: Bogurodzico Dziewico, Królowo Różańca Świętego… Niech od Polski rozpocznie się nowe ożywienie dzieła Żywego Różańca w Europie i na świecie… i daj nam doczekać wyniesienia na ołtarze naszej założycielki, Sługi Bożej Pauliny Jaricot… w roku 2014 członkowie Wspólnoty Żywego Różańca udali się na Jasną Górę na II Ogólnopolski Zjazd Wspólnot Żywego Różańca organizowanego pod hasłem: „Błogosławiona, która uwierzyła”. Rozpoczęto realizować również pomysł zamawiania i uczestniczenia we Mszy św. w int. tej Róży, która w danym dniu przeżywa imieniny swojego patrona. Po Mszy św. członkowie danej Róży spotykają się na kawie w salce dolnego kościoła.

Chciałbym wam przekazać wiele wskazań, ale zostawiam z nich tylko jedno- podstawowe: Kochajcie święty różaniec i rozpowszechniajcie tę praktykę we wszystkich środowiskach, w których się znajdziecie. Jest to modlitwa, która formuje was w szkole żywej Ewangelii, wychowuje wasze dusze do pobożności, czyni wytrwałymi w dobru, przygotowuje do życia, a przede wszystkim czyni was miłymi Najświętszej Dziewicy, która będzie was strzec i bronić przed zasadzkami złego. Powierzam każdego z was Jej matczynej opiece.” (św. Jan Paweł II)

Przywileje członków Żywego Różańca:

I Członkowie Żyw. Różańca mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:

 • W dniu przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca
 • W Uroczystość Bożego Narodzenia(25.XII)
 • W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 • W Święto Ofiarowania Pańskiego(2.II)
 • W Uroczystość Zwiastowania(25.III)
 • W Uroczystość Wniebowzięci NMP(15.VIII)
 • We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej(7.X)
 • W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia(8.XII)
 • II Uczestniczyć w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
 • III Uczestniczyć w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec
 • IV Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca tak za życia, jak i po śmierci.