Peregrynacja Cudownego Obrazu 29-30 sierpnia 2011

Ulice i drogi udekorowane flagami i chorągiewkami w kolorach Maryjnych, papieskich i państwowych. Okna domów ozdobione wizerunkami Matki Bożej Częstochowskiej. I odświętnie ubrani ludzie czekający w godzinach popołudniowych na chodnikach. Kościoły rozświetlone i pełne wiernych nawet w nocy. To wszystko świadczyło o tym, że dzieje się coś niezwykłego. Po 32 latach do Jarocina znów zawitała kopia Ikony Jasnogórskiej. Na jedną dobę każdy kościół parafialny staje się kaplicą Cudownego Obrazu. Taką samą, jak ta w Częstochowie. Tak było również w parafii św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie.

Nawiedzenie każdej parafii poprzedzały co najmniej trzydniowe rekolekcje, w czasie których wierni mieli okazję przygotować się duchowo do spotkania z Maryją w Jej Jasnogórskim wizerunku. Przy poprzedniej, pierwszej peregrynacji w 1979 roku franciszkański kościół był jeszcze w budowie.W parafii św. Antoniego Padewskiego podczas uroczystości powitania (29 sierpnia) obecny był biskup Teofil Wilski, ówczesny biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Hierarchę powitali ojciec Marek Janus - proboszcz franciszkańskiej parafii oraz ojciec Lesław Szymborski - gwardian jarocińskiej wspólnoty zakonnej. Dzień wcześniej peregrynacja miała miejsce w najmłodszej jarocińskiej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. Za organizację całej uroczystości odpowiedzialny był wikariusz - ojciec Sofroniusz Rempuszewski. Na obraz przy ulicy Ojca Serafina Niedbały czekały prawdziwe tłumy. Fala ludzi idących z kościoła na miejsce powitania zdawała się nie mieć końca. Wizerunku Maryi nie można było dotykać, ale opiekujący się nim paulin pozwolił na zrobienie wyjątku dla osób niepełnosprawnych.

O północy mszę św. sprawowali wspólnie franciszkanie oraz kapłani pochodzący z parafii św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie. W kazaniach wygłoszonych podczas Eucharystii odprawianych podczas nawiedzenia podkreślano znaczenie tego wydarzenia religijnego i przypominano, że obraz jest jedynie widzialnym znakiem, który ma nam uświadamiać nieustającą obecność Maryi w naszym życiu. Matka Boża, mimo że czczona jest na całym świecie pod różnymi nazwami i imionami, jest ciągle jedną i tą samą osobą, która oręduje za nami do Boga. Przybywa po to, aby nas uczyć przede wszystkim pokory i zawierzenia, ale również prosić o to, abyśmy każdego dnia modlili się i słuchali słów Jej Syna - Jezusa Chrystusa.

Nawiedzenie w diecezji kaliskiej rozpoczęło się 11 września 2010 roku i trwało do 23 października 2011 roku. Jego kontynuacją jest tzw. „peregrynacja mniejsza”, czyli wędrówka obrazu Matki Bożej Częstochowskiej od rodziny do rodziny. Wizerunek Maryi, który jest przyjmowany w domach i mieszkaniach, został poświęcony w kościele i dotknięty do kopii Cudownego Obrazu. W parafii św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie ta pielgrzymka Maryi trwa nadal.