Dni Braterstwa FRA...

Majowe Dni Braterstwa…

,,Każda droga ma sens…

Każda walka ma sens…

Ale tylko wtedy,

Kiedy wynika z Miłości…’’

Od 1-3 maja odbyły się Dni Braterstwa Młodzieży Franciszkańskiej (FRA) w Pakości… Hasło tych dni brzmiało : ,,Duch, który umacnia w wierze”. Nasza wspólnota także uczestniczyła w tym zjeździe. W jednym z tych dni gościliśmy także Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ). Nasza Jarocińska wspólnota Fra przygotowała przedstawienie o życiu św. Bonawentury.

Pokój i dobro!