Bierzmowanie 2019

(A.D. 2019.10.19)

Trzeba nie tylko wierzyć w Boga, ale i uwierzyć Bogu

- Droga młodzieży, rozradujcie się w Duchu Świętym, którego za chwilę otrzymacie. Otwórzcie na oścież Duchowi Świętemu swoje serca, swoje człowieczeństwo. i z Duchem Świętym wyruszcie w swoje dojrzałe, dorosłe życie. Niech was prowadzi. Pozwólcie się prowadzić Duchowi Świętemu do nieba - podkreśliłkazaniu biskup senior Stanisław Napierała, pierwszy ordynariusz diecezji kaliskiej, który w sobotę 19 października udzielił w parafii św. Antoniego Padewskiego sakramentu bierzmowania 82 uczniom.

Księdza biskupa we franciszkańskiej świątyni powitali przedstawiciele rodziców kandydatów do bierzmowania oraz ojciec Sofroniusz Rempuszewski, proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego oraz gwardian jarocińskiej wspólnoty zakonnej.

W kazaniu biskup senior przywołując przykład Abrahama mówił o wierze w Boga, ale również o wierze Bogu, czyli pełnym zaufaniu i zawierzeniu swojego życia Stwórcy. - Trzeba się pozwolić prowadzić Duchowi Świętemu w głębię misterium Boga, bo wtedy człowiek zaczyna doświadczać, napełniać się bliskością. (...) Ile razy spotykałem na swojej drodze ludzi jeżdżących na wózkach czy leżących od lat w łóżkach. i wydawało się, że ci ludzie to sam smutek, cierpienie. Nie raz wprost nie wiedziałem, jak się odezwać. i ci ludzie wychodzili mi naprzeciw, uśmiechali się i mówili: "ksiądz biskup nie wie, co powiedzieć... Niech się ksiądz biskup nie przejmuje. Ja bym tej mojej sytuacji za nic nie oddał". Tak jest, ten człowiek pozwolił się prowadzić Duchowi Świętemu, który zjednoczył go z Bogiem. Ten człowiek cierpi, ale w nim jest Chrystus i on to wie. Nie tyle dzięki świadomości, z poznania umysłowego, ale z doświadczenia serca - tłumaczył kaznodzieja.

Hierarcha zachęcał młodzież do budowania, tworzenia swojej przyszłości, do odrzucenia lęku o przyszłość. - Wsłuchujcie się w natchnienia, które będą się w was odzywać, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, gdy trzeba dokonać natychmiastowego wyboru. Będziecie czuć jakiś odruch: "czyń to, bo to jest dobro" albo "nie rób tego, bo to jest zło". to są te impulsy Ducha Świętego. Idźcie za tym. A przede wszystkim uwierzcie Bogu, że Jego nauka, którą nam dał i przykazania nie są po to, aby wam utrudniać życie, ale to są drogowskazy, które wskazują kierunek do osiągnięcia celu życia. i do tego celu poprowadzi was Duch Święty. A tym celem jest niebo. to słowo raz po raz pojawia się w języku codziennym, ale co to jest? Niebo to jest Bóg. to Bóg, którego ujrzymy takim, jakim jest, twarzą w twarz. Tu na ziemi nie możemy Boga widzieć, ale w Boga wierzyć i w wierze Go spotkać. Gdy to życie się skończy, rozpocznie się inne życie. Życie bez końca, które będzie uczestniczeniem w życiu, jakim żyje Bóg. Pełnia radości, pełnia szczęścia. Tam nie mają dostępu cierpienie, zmartwienia, bóle i niepokoje - podkreślił biskup Napierała.

Na pamiątkę bierzmowania młodzież otrzymała dwa krzyże, w tym jeden mniejszy do noszenia na szyi oraz Nowy Testament. Każdy miał również świeczkę, która została odpalona od paschału przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. na zakończenie to właśnie ich przedstawiciele podziękowali biskupowi za udzielenie im sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej oraz kapłanom za odpowiednie, trwające wiele miesięcy przygotowanie do tego bardzo ważnego wydarzenia w ich życiu.

Galeria zdjęć