Zostałeś policzony ...

Badanie niedzielnych praktyk religijnych jest coroczną akcją o charakterze statystycznym, organizowaną zazwyczaj jesienią. W Polsce działa ponad 10 tys. parafii, w kórych pracuje 21 tys. księży diecezjalnych. 6 proc. parafii prowadzonych jest przez zakony - tak jak u nas.
20 października 2019 w Eucharystii wzięło udział 3200 osób. Najliczniejsza była msza święta o godz. 10:30, na która przybyło 900 osób. Jednak czy badania odzwierciedlają wiarę ludzi?