Światowy Dzień Chorego 2020

Cierpienie prowadzi do nieba. Światowy Dzień Chorego 2020

- Odsuwamy tę myśl, świadomość, że cierpienie może przyjść do mnie. a kiedy ono przyjdzie powinniśmy być Panu Bogu wdzięczni,

bowiem Chrystus przez mękę i śmierć na krzyżu otworzył nam bramy do nieba. Jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, to zbawiamy się tylko i wyłącznie poprzez wytrwałe dźwiganie codziennego krzyża. Nie ma innej drogi do zbawienia - mówił ojciec Lesław Szymborski w kazaniu podczas Eucharystii w kościele św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie. w większości parafii msze św. z okazji Światowego Dnia Chorego, ustanowionego przez papieża Jana Pawła II, odprawiano w dniu wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, czyli 11 lutego. Tak było również w naszej parafii. w trakcie można było przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych, a na zakończenie otrzymać specjalne błogosławieństwo lourdzkie.

Franciszkanin podkreślił również, że jeśli człowiek nie dźwiga krzyża na ziemi, to by dostąpić łaski nieba, przyjdzie mu dźwigać go w czyśćcu. - Nie łudźcie się, że ci którzy na tym świecie mają lekko, łatwo i przyjemnie, podążą wprost do nieba. To jest rzeczą niemożliwą. (...) Człowiek, który cierpi przechodzi automatycznie do nieba. i dlatego jest ważną rzeczą, byśmy wytrwale dźwigali krzyż i w swoim sercu mieli wdzięczność wobec Boga, miłość do Boga oraz miłość i wdzięczność wobec tych, którzy pochylają się, byśmy w tym cierpieniu do końca wytrwali - podsumował ojciec Lesław Szymborski.

W Jarocinie rozpoczynają się właśnie prace nad adaptacją auli klasztornej na potrzeby infirmerii „Franciszkańska Przystań”, która ma być placówką dla starszych i schorowanych zakonników z poznańskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych. Osobą odpowiedzialną za tworzenie domu spokojnej starości jest właśnie ojciec Lesław Szymborski.