Misterium Męki Pańskiej

“Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli, Eli, lema sabachthani?”, to znaczy „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: Zostaw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha.” (Mt 27,45-50)

Czytaj więcej

Pomoc dla poszkodowanych

17 lutego nad terenem Wielkopolski przeszła silna wichura. Szczególnie dotknięte zostały miejscowości Dobrzyca i sąsiadująca z nią Sośnica. Trąba powietrzna uszkodziła ponad 100 budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz inwentarskich, 5 domów zostało całkowicie wyłączonych z użytkowania. Na pomoc poszkodowanym mieszkańcom przyszli sąsiedzi, rodzina, Caritas, gmina i starostwo, straż pożarna oraz firmy prywatne.

Czytaj więcej